• 021 40 29 446
  • dSEE.energetica@upb.ro

Utilizarea si Calitatea Energiei Electrice - UCEE

De la înfiinţare, în anul 1982, laboratorul de UTILIZAREA SI CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE a funcţionat ca un centru de excelenţă în domeniile Calităţii Energiei Electrice, a Eficienţei Energetice şi a Utilizării Energiei Electrice. Pe parcursul anilor, laboratorul a cunoscut o serie de îmbunătăţiri succesive a bazei materiale, menite a oferi atât studenţilor, cât şi cadrelor didactice un suport modern pentru desfăşurarea activităţilor didactică şi de cercetare. În prezent, acesta oferă o gamă completă de micromodele cu control digital, care acoperă întregul domeniu de aplicaţie al energiei electrice în domeniul industrial şi casnic.

Componența

• Prof. dr. ing. Radu PORUMB - sef laborator

• Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV - profesor emerit

• S. l. dr. ing. Laurentiu LIPAN

• As. drd. ing. Mădălina CĂLIN

Domenii de cercetare

• Calitatea energiei electrice în sisteme electroenergetice

• Utilizarea eficientă a energiei electrice şi optimizarea regimurilor de funcţionare ale instalaţiilor electrice

• Utilizarea Eficientă a Energiei Electrice în instalaţiile electrice de distribuţie a energiei electrice industriale

• Utilizarea surselor energetice regenerabile pentru producerea de energie electrică

• Impactul generării distribuite asupra sistemului de distribuţie a energiei electrice

• Stocarea energiei electrice

• Utilizarea energiei electrice

• Eficienţa energetică

• Audit energetic

• Generarea distribuită

• Impactul generării distribuite asupra reţelelor electrice de distribuţie

• Fiabilitatea sistemelor electrice de distribuţie care conţin surse de generare distribuită

• Sisteme de protecţie ale reţelelor electrice de distribuţie de joasă şi medie tensiune

• Racordarea la SEN a surselor de energie regenerabilă

• Proiectarea dispozitivelor de creştere a eficienţei energiei electrice

• Analiza acţionarilor electrice

• Soluţii moderne pentru acţionări cu turaţie reglabilă

• Alegerea tarifului optim pentru plata energiei consúmate

• Creşterea gradului de securitate în exploatarea instalaţiilor electrice de utilizare a energiei electrice

• Dezvoltare durabilă în domeniul electroenergetic

• Tehnica tensiunilor înalte

  • ucee1
  • ucee2
  • ucee3