• 021 40 29 446
  • dSEE.energetica@upb.ro

Optimizari si Piata de Energie Electrica - OPEE

Laboratorul de OPTIMIZARI SI PIATA DE ENERGIE ELECTRICA funcţionează din anul 1988, fiind modernizat de-a lungul anilor prin strădania cadrelor didactice care lucrează în laborator, pe baza contractelor de cercetare şi pe baza unui sprijin material acordat de facultate în anul 2003 pentru dotarea tehnică. Imediat după punerea sa în funcţiune, laboratorul de OPEE a început să fie utilizat în cadrul procesului de pregătire a studenţilor, în vederea însuşirii competenţelor profesionale legate de aplicarea metodelor de optimizare în rezolvarea problemelor actuale ale sistemului electroenergetic în condiţiile funcţionării pieţei libere de energie.

Din punct de vedere metodologic, s-a urmărit satisfacerea următoarelor obiective:

• Lucrul direct, individual, al studenţilor cu un sistem de calcul;

• Introducerea în procesul de pregătire a studenţilor a metodelor de instruire şi auto-instruire asistată de calculator.

Componența

• Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVA - sef laborator

• Prof. dr. ing. Gabriel BAZACLIU

• Prof. dr. ing. George Cristian LAZAROIU

• As. drd. ing. Georgiana BALABAN

Domenii de cercetare

Rezolvarea problemelor de optimizare din domeniul energetic în condiţiile funcţionării pieţei libere de energie:

• determinarea configuraţiei optime a reţelelor electrice de distribuţie în condiţiile minimizării uneia dintre următoarele funcţii obiectiv: minimizarea pierderilor de putere şi de energie, minimizarea investiţiilor, minimizarea cheltuielilor totale actualizate;

• determinarea dezvoltării optime a reţelelor electrice, ţinând seama de evoluţia în timp a consumurilor şi eşalonarea în timp a investiţiilor;

• determinarea pierderilor de putere şi energie electrică activă şi reactivă pe baza preluării datelor de la contoarele de înregistrare numerică a curbelor de sarcină;

• determinarea puterii optime a transformatoarelor din staţiile de transformare de medie/joasă tensiune sau înaltă/medie tensiune;

• determinarea repartiţiei optime pe termen scurt, mediu sau lung a productivităţii (energie electrică, termică, etc.) între instalaţiile unei centrale sau pe ansamblul sistemului, inclusiv în cadrul unui sistem mixt conţinând centrale hidroelectrice;

• planificarea funcţionării optime pe termen mediu a sistemului energetic în condiţiile luării în considerare a caracterului aleator al prognozei curbei de sarcină;

• determinarea duratei optime a lucrărilor de construcţie-montaj a obiectivelor energetice;

• determinarea balanţei energetice optime în vederea utilizării integrate a resurselor;

• integrarea în SEE a surselor de energie regenerabilă;

• calcule de prognoză a curbelor de sarcină pentru mari consumatori.

  • opee1