• 021 40 29 446
  • dSEE.energetica@upb.ro

Activități de Cercetare

Departamentul de SISTEME ELECTROENERGETICE realizează activități de cercetare în următoarele domenii

• REȚELE ELECTRICE INTELIGENTE (click pentru detalii)

• OPORTUNITATEA IMPLEMENTARII DISPOZITIVELOR FACTS IN SEN (click pentru detalii)

• APLICATII ALE INTELIGENTEI ARTIFICIALE IN MONITORIZAREA SI CONDUCEREA RETELELOR ELECTRICE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE (click pentru detalii)

• STUDII VIZAND SIGURANTA IN FUNCTIONAREA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE INCLUSIV UTILIZAND TEORIA RISCULUI (click pentru detalii)

• REZOLVAREA PROBLEMELOR DE CERCETARE OPERATIONALA DIN DOMENIUL ELECTROENERGETIC IN CONDITIILE TRECERII SPRE PIATA LIBERA DE ENERGIE (click pentru detalii)

• TEHNICA TENSIUNILOR INALTE

• COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA

• CAMPUL ELECTRIC SI MAGNETIC DE JOASA FRECVENTA. EFECTELE ASUPRA VIETII

• TRASNETUL. FIZICA PROCESULUI SI PROTECTIA CONTRA LOVITURILOR DIRECTE

• INSTRUIRI POST-UNIVERSITARE, DE SCURTA DURATA (click pentru detalii)

• REGIMURI ELECTRICE TRANZITORII

• SISTEME DE ACHIZITIE DE DATE

• GESTIUNEA PROIECTELOR INDUSTRIALE

Laboratoare didactice și de cercetare

Retele si Sisteme Electroenergetice - RSEE

     Șef Laborator: Prof. dr. ing. Constantin Bulac

Utilizarea si Calitatea Energiei Electrice - UCEE

     Șef Laborator: Prof. dr. ing. Radu Porumb

Echipament Electric de Inalta Tensiune, Ingineria Tensiunilor Inalte si Compatibilitate Electromagnetica - ETICEM

     Șef Laborator: Conf. dr. ing. Marian Costea

Optimizari si Piata de Energie Electrica- OPEE

     Șef Laborator: Prof. dr. ing. Virgil Dumbravă