• 021 40 29 446
  • dSEE.energetica@upb.ro

Educație

Departamentul de SISTEME ELECTROENERGETICE asigură programe de pregătire universitară la învățământul de zi cu durată de 4 ani, subvenționate de stat și cu taxă, programe integrate și în Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). De asemenea, asigură pregătirea corespunzătoare pentru studiile universitare de master, nivelul următor din cadrul Sistemului național de învățământ superior. Astfel, primii doi ani de studiu constituie trunchiul comun de pregatire generală pentru toate cele 5 specializări ale domeniului de studii Inginerie Energetică din cadrul Facultății de Energetică, iar ultimii doi ani sunt destinați pregătirii de specialitate.

În cadrul pregătirii de specialitate, viitorii specialisti dobândesc cunoștințele care le asigură competențe largi în domeniul cercetării, proiectării și exploatării instalațiilor electroenergetice din cadrul Sistemului Energetic Național – SEN, în noile condiții generate de restructurarea industriei energetice, introducerea pieței de energie internă și regională, penetrarea surselor de generare distribuită, dezvoltarea unor noi surse de energie si a unor noi tehnici și tehnologii în transportul, distribuția și utilizarea energiei electrice, precum si de cerințele impuse de interconectarea cu sistemul energetic european UCTE și protecția mediului.

Studenții sunt pregătiți pentru a aborda subiecte considerate prioritare la nivel național și mondial precum:

• creșterea siguranței în exploatarea sistemelor electroenergetice interconectate și prevenirea marilor avarii (blackouts);

• promovarea unor tehnici și tehnologii avansate în vederea creșterii performanțelor sistemelor electroenergetice, respectiv pentru integrarea surselor regenerabile de energie;

• asigurarea calității corespunzatoare a energiei electrice la consumatori precum și a compatibilității electromagnetice;

• creșterea eficienței energetice prin optimizarea funcționării instalațiilor de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei electrice;

• protecția mediului înconjurător.

Cursurile de specialitate conțin noțiuni referitoare la tehnologiile, principiile de funcționare și modelele matematice legate de subiectele prioritare enumerate anterior. În acest sens, se menționează dispozitivele FACTS bazate pe electronică de putere, sistemele de conducere prin calculator a sistemelor electroenergetice, protecțiile numerice, tehnicile de inteligență artificială, dezvoltarea conceptului de rețele electrice inteligente conform priorităților de cercetare ale Comunității Europene, tehnica tensiunilor înalte și compatibilitatea electromagnetică, telecomunicații prin fibre optice, calitatea energiei electrice etc.

Absolvenții specializărilor coordonate de către departament beneficiază de o piață a forței de muncă vastă cuprinzând companii, din sectorul de stat sau cel privat, care activează în domeniul energetic. (click pentru detalii)

Programe de studii de licență (click pentru detalii)

Programe de studii de master (click pentru detalii)

Școala Doctorală Energetică

Cooperare Internațională (click pentru detalii)