• 021 40 29 446
  • dSEE.energetica@upb.ro
Poza Gleb Dragan

Acad. Gleb Drăgan

Fondatorul Școlii de Tehnica Tensiunilor Înalte

Gleb Drăgan s-a născut la 19 iulie 1920 în comuna Tătar-Copceac, judeţul Cahul, din sudul Basarabiei în familia învăţătorilor Haralambie şi Alexandra Drăgan. La momentul „eliberării Basarabiei de sub jugul moşierilor români” fraţii Drăgan absolviseră deja liceul. Rupţi de Ţară și dornici de învăţătură, dar neavând alte variante ei au plecat la Odesa pentru a fi înscrişi la Institutul Politehnic. În neagra zi pentru toată Basarabia de 13 iunie 1941, fiind studenţi la Odesa au aflat că părinţii au fost deportaţi în Siberia (numai lipsa lor de acasă i-a scăpat de Siberia). Gleb, după o operaţie de apendicită, a primit un permis pentru întremare care-i permitea să se întoarcă acasă. Despărţirea de fratele Boris a fost grea.

Gleb Drăgan a fost absolvent al Institutului Politehnic din Timişoara. În anul 1958 îşi susţine teza de doctorat la Institutul Politehnic din Bucureşti. Evoluţia sa în calitate de cadru didactic poate fi rezumată astfel: între 1948–1953 a funcţionat ca asistent universitar cu jumătate de normă, din 1953 ca şef de lucrări, din 1957 conferenţiar, din 1964 profesor, decan al Facultăţii de Energetică între 1963–1971 şi şef al Catedrei de Reţele Electrice între anii 1971–1983. După pensionare, din 1990 şi-a continuat activitatea didactică, ca profesor consultant.

Ca cercetător ştiinţific a lucrat între anii 1951–1967 la Institutul de Energetică al Academiei Romane. A adus contribuţii importante în domenii ca electrostatică, descărcarea coronă, trăsnet sau supratensiuni atmosferice. Ca rezultat al cercetărilor sale, a scris ca autor unic şi în colaborare 12 tratate şi peste 200 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. Dintre realizările mai importante menţionăm participarea la coordonarea Planului de Electrificare a României şi faptul că este creatorul şcolii româneşti de TTÎ. Principalele realizări pot fi rezumate la următoarele: academicianul Gleb Drăgan este considerat a fi Creatorul Şcolii de Tehnica Tensiunilor Înalte din România; coordonator al laboratoarelor de Tehnica Tensiunilor Înalte de la Institutul de Energetică al Academiei Române și Institutul Politehnic Bucureşti; coordonator la elaborarea Tratatului de Tehnica Tensiunilor Înalte, în trei volume, totalizând peste 1700 de pagini; coordonator la elaborarea a 32 de Dicţionare explicative, fiecare totalizând 1000–1500 de termeni din domeniile: electrotehnică, electroenergetică, textile, industria alimentară, mecanică.

În 9 martie 1991 a fost ales membru-corespondent al Academiei Române, iar din 20 decembrie 2004 este ales membru titular al Academiei Române. În anul 1997 a fost ales membru titular al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova. Academicianul Gleb Drăgan a fost solicitat să prezinte prelegeri în domeniul Tehnicii Tensiunilor Înalte la: „The University of Western Ontario” în Canada; „Ecole Polytechnique Federale de Lausanne” din Elveţia; Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” din Italia; Universitatea din Oradea. Academicianul Gleb Drăgan a deţinut funcția de Preşedinte al Comisiei de Energetică a Academiei Române; preşedinte al Comisiei de Terminologie pentru Ştiinţele Exacte din cadrul Academiei Române; preşedinte al Diviziei de Istoria Ştiinţei a Comitetului Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii; preşedinte al Societăţii de Energetică a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România; Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei şi al Universităţii Tehnice din Oradea. A fost Fellow Member IEE-Anglia şi Chartered Engineer IEE-Anglia.

Cu regret, pe 24 octombrie 2014, la vârsta onorabilă de 94 de ani viaţa academicianului Gleb Dragan s-a întrerupt. A fost un om extraordinar, cu un caracter călit prin multiplele încercări prin care a fost nevoit să treacă.