• 021 40 29 446
  • dSEE.energetica@upb.ro
Poza Iantoc

As. drd. ing. Andreea Ianțoc

e-mail: andreea.iantoc@upb.ro

birou: EI118

Andreea Iantoc a absolvit ciclurile de licență și de masterat la Universitatea „Politehnica” din București în 2016 și, respectiv, 2018, specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice. În prezent este asistent universitar și student doctorand la Departamentul de Sisteme Electoenergetice. Interesele ei de cercetare includ transportul și distribuția energiei electrice, analiza stabilității de tensiune și microrețele. În perioada 2016-2018 a lucrat și ca inginer de sisteme electroenergetice în departamentul de management al sistemelor de comandă, control, protecție și automatizare pentru OTS național.

Principalele publicații

CV